08.30 – 19.00

Palvelut

Asiantuntevaa ja nopea palvelua.

Kurikan apteekin monipuoliset palvelut

Kurikan apteekissa on laaja valikoima arkeasi helpottavia palveluita. Tulevaisuudessa kehitämme palveluitamme entisestään asiakkaidemme toiveiden mukaisesti.

Käytä hyödyksesi myös erityisosaajiemme asiantuntemusta. Olemme täällä sinua varten!

Voit pyytää sähköisen eReseptin uudistamista meillä. Mikäli reseptin laatija ottaa vastaan sähköisiä reseptinuudistamispyyntöjä, välitämme uudistamispyynnön heille. Käsittelyaika on yleensä korkeintaan 8 vuorokautta. Reseptin uudistamisesta voimme halutessasi pyytää maksuttoman tekstiviestin puhelimeesi.
Hinta: 3 € (sis. alv) / uudistettava resepti (korkeintaan 10 € / uudistamiskerta).

Sähköiset reseptit voit käydä tarkistamassa Kanta-palvelussa osoitteessa omakanta.fi tai voit itse pyytää reseptien uudistamista maksuttomasti Kanta -palveluiden kautta, kunhan sinulla on käytössäsi omat verkkopankkitunnukset.​

Apteekissamme toimii tavallisimpien pitkäaikaissairauksien hoitoon perehtyneitä farmasian ammattilaisia. Heiltä saat kokonaisvaltaista neuvontaa, tietoa ja ohjeita kyseisten sairauksien hoidosta.

 • Sydänyhdyshenkilö
 • Astmayhdyshenkilö
 • Diabetesyhdyshenkilö

Tiliasiakkuus on tarkoitettu henkilöille, joiden apteekkiasioita hoitaa kotisairaanhoitaja tai hoitopaikan henkilökunta. Tiliasiakkaita laskutamme kerran kuukaudessa.

Lisätietoa ja tiliasiakkuuslomakkeet saat Kurikan apteekista.

Apteekki ottaa kotitalouksilta maksutta vastaan vanhentuneita ja käyttämättömiä lääkkeitä. Kaikki apteekkiin palautetut lääkejätteet toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelylaitokseen hävitettäväksi. Apteekkari on vastuussa lääkkeiden laadusta apteekissa. Jos lääkkeet ovat olleet asiakkaan hallussa, ei niitä voi enää myydä uudelleen. Tämän vuoksi käyttämättömiä lääkkeitä ei myöskään hyvitetä asiakkaalle. Käytäntö perustuu lääkelakiin ja viranomaisten apteekeille antamiin ohjeisiin.

Palauta lääkejäte näin:

 • Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät (kuten ohjetarrat).
 • Tuo lääkkeet apteekkiin läpinäkyvässä, tiiviissä muovipussissa.
 • Poista tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksistaan. Läpipainopakkauksissa olevia tabletteja ja kapseleja ei tarvitse irrottaa pakkauksistaan. Vie tyhjät lasipurkit lasinkeräykseen ja tyhjät muovipurkit jäteastiaan.
 • Palauta nestemäiset aineet alkuperäispakkauksissa.
 • Palauta joditabletit ja muut jodia sisältävät lääkkeet aina erillisessä läpinäkyvässä muovipussissa alkuperäispakkauksissaan. Jodipitoisia valmisteita ovat mm. Jodix®tabletit, sekä Betadine®- ja Iodosorb®-valmisteet.
 • Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään lääkejätteistä. Sulje rikkoutuneet elohopeakuumemittarit esim. tiiviiseen lasipurkkiin.
 • Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä. Pakkaa ne läpäisemättömään pakkaukseen, kuten tyhjään muovipulloon tai lasipurkkiin.
 • Apteekki ottaa vastaan ainoastaan lääkejätteitä ja elohopeaa sisältäviä kuumemittareita sekä ruiskuja ja neuloja. Apteekki ei ota vastaan muita jätteitä (esim. kemikaaleja, hiuslakkapulloja, paristokäyttöisiä kuumemittareita tai muita sähkölaitteita, paristoja ym.).

Tarjoamme asiakkaillemme lääkkeiden koneellista annosjakelupalvelua. Apteekki tarkistaa asiakkaan kokonaislääkityksen ja toimittaa säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit pakattuina muovisiin kerta-annospusseihin. Palvelu sopii erinomaisesti henkilöille, joilla on käytössään säännöllinen lääkitys. Annosjakelun avulla varmistat turvallisen lääkehoidon myös esimerkiksi ikääntyvälle läheisellesi. Lisätietoja annosjakelupalvelustamme voit kysyä apteekistamme.

Voit tutustua Oma-annospalveluun täältä.

Kurikan apteekin oma asiakaslehti jaetaan Kurikan alueen kotitalouksiin postin mukana kuusi kertaa vuodessa. Lisäksi lehden voi noutaa apteekistamme. Lehdestä löytyy ajankohtaista tietoa hyvinvoinnista ja terveydestä sekä kuukausittain vaihtuvista tarjouksista. 

Inhalaatiohoidon tarkistuspalvelu sopii kaikille hengitettäviä lääkkeitä käyttäville. Maksulliseen palveluun pääsee ajanvarauksella.

Asiakas tuo apteekkiin mukanaan kaikki inhaloitavat lääkkeensä ja mahdolliset tilanjatkeensa. Palvelun kesto on 10-15 minuuttia.

Inhaloinnin onnistuminen tarkistetaan vaihe vaiheelta yhdessä asiakkaan kanssa. Apteekin asiantuntija arvioi tekniikan ja korjaa sen oikeanlaiseksi. Tekniikkaa tarkistetaan ja ohjataan niin kauan, että se sujuu.

Palvelussa neuvotaan myös laitteiden oikea puhdistus ja säilytys sekä suun hoito. Opastusta saa myös siinä, miten voi huomata lääkkeen olevan loppumassa. Asiakas saa palvelusta mukaansa kirjallisen tarkistuslomakkeen, johon on koottu inhalaatiolääkkeen käytön onnistumisen kannalta olennaiset tiedot.

Hengitettävä lääke tehoaa vain, jos se otetaan tarkasti ohjeiden mukaan. Parhaimmillaankin inhaloitavasta lääkkeestä keuhkoihin päätyy alle puolet. Siksi annostelutekniikka on syytä hioa kuntoon yhdessä lääkeammattilaisen kanssa.

Asiakkaalle palvelusta on monta etua. Tärkein lääkkeen tehon ja hyödyn varmistaminen. Myös rahaa säästyy, kun laitteet pysyvät käyttökuntoisina loppuun asti eikä annoksia kulu hukkaan virheiden takia. Myös suuhun kohdistuvat haittavaikutukset on helpompi välttää, kun tekniikka on hyvin hallussa.
Aika palveluun varataan soittamalla 06 4502 023 tai käymällä apteekissamme. Palvelun hinta on 20 €.